Kantoor

Historiek

Mr. Jim Van Hecke behaalde in 1991 met onderscheiding het diploma Licentiaat in de rechten aan de KU Leuven.

In oktober 1991 legde hij de eed af als advocaat ,schreef zich in aan de Balie te Kortrijk en startte toen zijn stage in een advocatenkantoor te Kortrijk.

Na het vervullen van zijn legerdienst in 1992, opende mr. Van Hecke op 1 maart 1993 zijn kantoor aan de Stationsstraat 50 te Ledegem.

Begin september 1993 werd het kantoor overgebracht naar de Rollegemstraat 76 te Ledegem.

Op 1 maart 2006 werd het nieuwe kantoor in de Rollegemstraat 176B in gebruik genomen.

 

Missie

Mr. Jim Van Hecke richt zich zowel tot de zelfstandige ondernemer (de eenmanszaak en de familiale KMO), als de particuliere cliënt.

De juridische dienstverlening van het kantoor kenmerkt zich door een correcte, zakelijke en oplossingsgerichte aanpak waarbij steeds gestreefd wordt naar :

  • Regelmatig overleg en contact met de cliënt.
  • Beschikbaarheid.
  • Adequate en objectieve adviesverlening.
  • De meest efficiënte en doelgerichte oplossing van het probleem, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan een evenwichtige onderhandelde minnelijke regeling, veeleer dan aan een langdurige (en kostelijke) gerechtelijke procedure.
  • Het benaarstigen van de vooruitgang van gerechtelijke procedures in functie van de agenda van de rechtbanken en de urgentie van het dossier.
  • Het zoveel als mogelijk vermijden van niet-recupereerbare kosten.

 

Engagement

Opgegroeid in een familie van zelfstandige ondernemers, heeft mr. Jim Van Hecke zich van meet af aan geëngageerd in de lokale belangenbehartiging van de Ledegemse zelfstandige ondernemer.

Sinds 1995 is mr. Van Hecke voorzitter van de UNIZO-afdeling Ledegem.

Vanuit die functie is hij lid van :

  • De GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening)
  • Het Forum Lokale Economie (de gemeentelijke adviesraad voor lokale economie)

Ook het plaatselijk Vrij Basisonderwijs ligt mr. Van Hecke nauw aan het hart. Vanuit dit engagement bekleedt hij het mandaat van ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van de VZW Vrije Gesubsidieerde Basisscholen van Moorsledegem.